Conference Proceedings

721)    Nagarkar, S.P. (2011). Web based information services to Bioinformaticians: Challanges for librarians.. IFLA.
722)    Navale, H. (2011). आंबेडकरवादापुढील आव्हाने . Proceedings of साहित्यीक कलावंत प्रतिष्टान संमेलन(pp.39-41). Pune.
723)    सांगोलेकर, अ.वि. (2011). सुरेश भटांच्या सहवासातील माझे तीन आठवडे. In रा. पंडित(संपा.), Proceedings of अंतर्भूत: अन् उदेला एक तारा(pp.८९-९३). नवी मुंबई: बांधन जनप्रतिष्ठान.
724)    सांगोलेकर, अ.वि. (2011). सामाजिक परिवर्तन आणि मराठी कविता. In र.बा. मंचरकर(संपा.), Proceedings of अंतर्भूत: सामाजिक परिवर्तन आणि मराठी साहित्य(pp.१५५-१६१). पुणे: पद्मगंधा प्रकाशन.