Journal Articles

3921)    नवले, हरिश्चंद्र. (2011). ज्ञानेश्वरीतील कार्मविषयक मत : एक चिंतन. भक्तीपंढरी, 1 (1), 38-42.
3922)    देसाई, प्र. (2011). नव्वदपूर्व व नव्वदोत्तर महानगरीय मराठी कवितेचे वर्तमान आणि वसंत आबाजी डहाके यांची चित्रलिपी. कविता-रती, 1, 21-28.
3923)    तांबे, एस.एस. (2011). नागरी समाजाच्या पुनार्व्याख्येची गरज. परिवर्तनाचा वाटसरू, १३-१७. ISSN(print/online): 2250-3145.
3924)    दवंगे महेश (2011). नागार्जुन के साहित्य में जनवादी चेतना. राष्ट्रवाणी,
3925)    जाधव, एम्.जे. (2011). बालकुमार साहित्यापुढील आव्हाने. परिवर्तनाचा वाटसरू, 67. ISSN(print/online): 2250-3145.
3926)    आवलगावकर, अ.वा. (2011). मराठी भाषेचे प्रारंभिक स्वरूप. लोकराज्य,
3927)    आवलगावकर, अ.वा. (2011). महानुभाव पंथ. मराठी संशोधन पत्रिका,
3928)    पळशीकर, एस. (2011). महाराष्ट्राच्या राजकीय अर्थव्यवस्थांत्मक मूल्यमापनाची चौकात. परिवर्तनाचा वाटसरू, ५-१०. ISSN(print/online): 2250-3145.
3929)    जाधव, एम्.जे. (2011). महाराष्ट्रातील मराठीचे अध्यन-अध्यापन स्थिती व गती. शब्दसृष्टी, 110.
3930)    देशपांडे, आर. (2011). लोकशाही राजकीय व्यापारातील गुंता आणि सामाजिक चालवली. परिवर्तनाचा वाटसरू, ३०-३५. ISSN(print/online): 2250-3145.