Teacher Details

Avinash Waman Awalgaonkar

Department Of Marathi


1)    आवलगावकर, अ.वा. (2015). संत नामदेवांच्या अभंगांतील मिथकर रचना : काही संदर्भ. प्रतिष्ठान,
2)    आवलगावकर, अ.वा. (2014). भालचंद्र नेमाडे यांचे टिकास्वयंवर: एक आकलन. विशाखा,
3)    आवलगावकर, अ.वा. (2014). मध्ययुगीन मराठी वाङ्मयेतिहास: पुनर्लेखनाचे संदर्भ. नवभारत,
4)    आवलगावकर, अ.वा. (2014). वि.वा. शिरवाडकरांचे ललित लेखन. पंचधारा,
5)    आवलगावकर, अ.वा. (2014). मराठी साहित्य संशोधन आणि सद्य: स्थिती. अक्षर वाङ्मय,
6)    आवलगावकर, अ.वा. (2013). निष्पर्ण वृक्षांच्या पंखांची फडफड : मूडस आणि नंतरच्या कविता. भाषाभान, ISSN(print/online): 2229-5704.
7)    आवलगावकर, अ.वा. (2013). महानुभाव पक्षकार: अमृते मायाबास. नवभारत,
8)    आवलगावकर, अ.वा. (2012). उपाध्ये आम्नायप्रवर्तक:ज्ञानतपस्विनी आचार्यश्री कमलाइसा. नवभारत,
9)    आवलगावकर, अ.वा. (2012). भयग्रस्त पोरकेपणाची अस्वस्थ संध्याकाळ:चंद्रमाधवीचे प्रदेश. विशाखा,
10)    आवलगावकर, अ.वा. (2011). महानुभाव पंथ. मराठी संशोधन पत्रिका,
11)    आवलगावकर, अ.वा. (2011). मराठी भाषेचे प्रारंभिक स्वरूप. लोकराज्य,
12)    आवलगावकर, अ.वा. (2011). वार्ड नंबर पाच, केइएम. विशाखा,
  

Publications Before 2011


13)    आवलगावकर, अ.वा. (2010). अमृतमय हे अवघे जीवन : अमृगाता. विशाखा,
14)    आवलगावकर, अ.वा. (2007). एका रंगकर्मीचा आत्माशोध : लमाण . विशाखा,
15)    आवलगावकर, अ.वा. (2006). ना. ग. गोरे : एक द्रष्टा विचारवंत. विशाखा,
16)    आवलगावकर, अ.वा. (2006). दासबोधातील विचारसौंदर्य. आनंदोत्सव,
17)    आवलगावकर, अ.वा. (2006). आद्यकवयित्री महादंबा. ज्ञानामोचक,
18)    आवलगावकर, अ.वा. (2005). लासुराकारांचा वृदाधाचार. ज्ञानामोचक,
19)    आवलगावकर, अ.वा. (2005). रत्नाकर मतकरी : चिंतनशीलतेची डुबे. विशाखा,
20)    आवलगावकर, अ.वा. (2003). संशोधाकाग्रणी : य. खु. देशपांडे. ज्ञानामोचक,
21)    आवलगावकर, अ.वा. (2003). महानुभावांची लोकगीते. ज्ञानामोचक,
22)    आवलगावकर, अ.वा. (2002). श्रीगोविंदप्रभूविषयक साहित्याचे आजवर झालेले संशोधन. ज्ञानामोचक,
23)    आवलगावकर, अ.वा. (2002). लोकगीतातील श्रीविठ्ठल. युगाबोध श्रीविठ्ठल विशेषांक,
24)    आवलगावकर, अ.वा. (2002). आद्याकवयीत्री महादांबा. ज्ञाराज संत कवयित्री विशेषांक,
25)    आवलगावकर, अ.वा. (2001). संत नामदेवांची आध्यात्मिक यात्रा : संशोधनाची एक नवी दिशा. ज्ञानामोचक,
26)    आवलगावकर, अ.वा. (2001). पंचाम्नायांचा एक अप्रकाशित वृदाधाचार. ज्ञानामोचक,
27)    आवलगावकर, अ.वा. (1999). खांडेकरांची कविता. शिवराज्य जयंती विशेषांक,
28)    आवलगावकर, अ.वा. (1999). महानुभाव साहित्य : प्रेरणा आणि परंपरा. महानुभाव परिषद शहादा विशेषांक,
29)    आवलगावकर, अ.वा. (1998). महारवाडयाहुनी धर्मू काढावा. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती विशेषांक,
30)    आवलगावकर, अ.वा. (1997). वि. स. खांडेकरांची कविता. महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका,
31)    आवलगावकर, अ.वा. (1996). महाकवी नरेंद्राचा साहित्यविषयक दृष्टीकोन. श्रीवाणी,
32)    आवलगावकर, अ.वा. (1995). श्रीगोविंदप्रभूचारीत्र स्मृतिरूप चरित्रलेखन. युवांकुर,
33)    आवलगावकर, अ.वा. (1995). महानुभाव साहित्य. माझी मराठी,
34)    आवलगावकर, अ.वा. (1993). चरित्रात्मक समीक्षा:स्वरूप आणि मर्यादा. साहित्यसूची,
35)    आवलगावकर, अ.वा. (1992). माझे विद्यापीठ : एक आकलन. समुचित,
36)    आवलगावकर, अ.वा. (1991). परीपुर्तीची लेखनवैशिष्टये. साहित्यसूची,
37)    आवलगावकर, अ.वा. (1991). वेडी :एक आकलन. महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका,
38)    आवलगावकर, अ.वा. (1990). धवळे : एक यादवकालीन रंगचित्र. अनुबंध,
39)    आवलगावकर, अ.वा. (1990). ऋध्दीपूर म्हनिजे कासीएचा वासू . अनुबंध,
40)    आवलगावकर, अ.वा. (1987). इंदिरा संतांच्या काव्यातील निसर्गप्रतीमा. समुचित,
41)    आवलगावकर, अ.वा. (1987). कुसुमाग्रजांची प्रतिमासृष्टी. समुचित,
42)    आवलगावकर, अ.वा. (1986). नारायण सुर्व्यांची कविता : सनद च्या निमित्ताने. समुचित,
43)    आवलगावकर, अ.वा. (1986). मराठी लोकसाहित्यातील देवताविषयक गीते. ग्रंथपरीवार,
44)    आवलगावकर, अ.वा. (1986). ज्ञानेश्वरांचा गीतागौरव . साहित्यसूची,
45)    आवलगावकर, अ.वा. (1986). भास्कर भात्तांचा प्रतीभाविलास. साहित्यसूची,
46)    आवलगावकर, अ.वा. (1986). महानुभाव साहित्य में मध्युगीण महाराष्ट्र का ऐतिहासिक रूप. शोधासाधना,
47)    आवलगावकर, अ.वा. (1985). चाफा : एक आकलन. साहित्यसूची,
48)    आवलगावकर, अ.वा. (1984). एयसि कोण वेडापिसा म्हनिजैल. साप्ताहिक विश्वमंगल,
49)    आवलगावकर, अ.वा. (1984). नामदेवाची विठ्ठल भक्ती. साहित्यसूची,
50)    आवलगावकर, अ.वा. (1983). लोकरामायणाचे स्वरूप. पारिजात विशेषांक,
51)    आवलगावकर, अ.वा. (1982). विष्णुशास्त्री चीपळूनकरांची मराठी साहित्याला देगणी. साहित्यसूची,
52)    आवलगावकर, अ.वा. (1982). ज्ञानदेवाची अभंगरचना. युवाजगत,
53)    आवलगावकर, अ.वा. (1980). बोरकर आणि पाडगावकर यांची निसर्गकाविता ; एक अभ्यास. अंकुर,
54)    आवलगावकर, अ.वा. (1979). केशासुतांची सामाजिक कविता. परिवर्तन,
55)    आवलगावकर, अ.वा. (1979). मर्ढेकरांच्या कवितेचे वेगळेपण. अंकुर,