Teacher Details

Akashkar Shridhar Shankarrao

Department of Philosophy

sakashkar@gmail.com


1)    आकाशकर, श्रीधर (2021). महानुभाव दर्शन में सामाजिक विचार. परामर्श (हिन्दी), 39 (1-4), 72-83. ISSN(print/online): 2320-4443.
2)    आकाशकर, एस.एस. (2020). आधुनिक भारतीय तत्त्वचिंतनात प्रा. डॉ. बारलिंगे यांचे योगदान. विचारशलाका, 135-137, 139-141. ISSN(print/online): 2229-7901.
3)    Akashkar, S. (2019). Mahanubhava Tattvjanatil Tattavik Ruparesha. Paramarsha, 38 (1-2), 55-64. ISSN(print/online): 2320-4478.
4)    आकाशकर, एस.एस. (2017). श्री चक्राधर चे नीतीविषय काही विचार. विचारशलाका, 31, 318-322. ISSN(print/online): 2229-7901.
5)    आकाशकार, एस.एस. (2017). मानानुभावपंथ व श्रीचक्रधराच्या मते चार अंतिम पदार्थ. परामर्श, ३८ (३-४), ५७-६४. ISSN(print/online): 2320-4478.
6)    Akashkar, S.S. (2017). श्रीचक्रधरकृत अर्थनिर्णयाचे चार पदार्थ . Jana Mochak, (24-25), 12-27.
7)    Akashkar, S.S. (2017). न्याय दर्शना ची पार्श्व भूमी व विचार. Jana Mochak, 18 (26-28), 78-94.
8)    Akashkar, S.S. (2016). Durushtanta va tattvjana : kahi vichar. Golden Research Thoughts, 5 (10), 1-3. ISSN(print/online): 2231-5063.
9)    Akashkar, S.S. (2014). Mahanubhavach adhar grantha sutrapath. Ajay, 10, 27-31.
10)    Akashkar, S.S. (2013). Wittgenstein Yache Nitivisayak Drutikon : Kahi Vichar. Review of Research, ISSN(print/online): 2249-894X.
11)    Akashkar, S.S. (2013). Arthanirdharanshatra parmparetil, mahanubhavache arthanirdharshatra va nyaya darshan. Indian Streams Research Journal, 3 (9), 1-3. ISSN(print/online): 2230-7850.
  

Publications Before 2011


12)    Akashkar, S.S. (1997). महानुभावांचे अर्थनिर्धारा/शत्र: अर्थनिर्धरःशात्राचा परंपरेतील तहाचे स्थान व वैशिष्ट . परामर्श, ३२ (), ७३-७३. ISSN(print/online): 2320-4478.
13)    Akashkar, S.S. (1996). Understanding of concept of parameshwar (with reference to Mahānubahav text sutrapath) . Golden Research Thoughts, 2 (8), 55-60. ISSN(print/online): 2231-5063.
14)    Akashkar, S.S. (1995). Hermeneutics in Early Western Tradition. Review of Research, 4 (7), 55-60. ISSN(print/online): 2249-894X.