Department Details

Department Of Marathi

1)    देसाई, प्रभाकर (2016). नवोदत्तर मराठी साहित्यांचे सांस्कृतिक विसंवाद. In भास्कर शेळके(संपा.), नवोदत्तर समग्र मराठी साहित्य (pp.1-8). जुन्नर. ISBN: 9789384309121.
2)    सांगोलेकर, अविनाश (2015). समाजिक कविता : स्वरूपशोध. साहित्य आणि समाज : सहसबंध . पुणे: डॉ. ब. र. आंबेडकर महाविद्या-लया. ISBN: 9788192417769.
3)    सांगोलेकर, अविनाश (2015). मराठी अभ्यास व संशोधन केंद्राचे जनक. In अ. शिंदे(संपा.), कृष्णाक्षर : डॉ. कृष्णा इंगोले व्यक्ती आणि वांग्मय. पुणे: स्नेहवर्धन प्रकाशन. ISBN: 8189634887/9788189634889.
4)    सांगोलेकर, अविनाश (2015). मराठी गझलेतील आई. In व. पाटील(संपा.), वसंतायण. पुणे: संस्कृती प्रकाशन. ISBN: 9789384497187.
5)    देसाई, प्रभाकर (2015). मराठी साहित्याचे समाजभान : एक दृष्टिक्षेप. In मंजुश्री बोदाडे(संपा.), साहित्य आणि समाज : सहसंबंध (pp.46-64). पुणे: भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय. ISBN: 9788192417769.
6)    आवलगावकर, अविनाश वामन (2015). भयग्रस्त पोर्केपांची अस्वस्थ संध्याकाळ : चंद्रमाध्वीचे प्रदेश. In अ. देशपांडे(संपा.), गराचे : वेदना आणि सौंदर्य. नागपूर: विजय प्रकाशक.
7)    सांगोलेकर, अविनाश (2015). ग्रामीण कविता : १९६० ते १९८०. In स. मोकाशी(संपा.), ग्रामीण साहित्याचा इतिहास. पुणे: स्नेहवर्धन प्रकाशन. ISBN: 9789380321172.
8)    रोंगटे, तुकाराम बारकू (2014). आदिवासी जीवन, कला आणि संस्कृतीचे प्रतिक : ढोल. In कि. कठेकर(संपा.), आदिवासी लोकनृत्य: संकल्पना, स्वरूप व वैशिष्टे.
9)    रोंगटे, तुकाराम बारकू (2014). आदिवासी साहित्य: दशा आणि दिशा. In बा. सोनवणे(संपा.), उपेक्षितांचे प्रतिज्ञापत्र.
10)    सांगोलेकर, अविनाश (2014). संशोधन मार्गदर्शक : तत्त्व व्यवहार. In व. कुलकर्णी(संपा.), मराठी प्रबंध सूची (pp.192). नागपूर: साहित्य प्रसार केंद्र. ISBN: 9382824251/9789382824251.
11)    आवलगावकर, अविनाश वामन (2014). विदयापीठीय मराठी साहित्य संशोधन: स्थिती आणि गती. In व. वि. कुलकर्णी(संपा.), मराठी प्रबंध सूची. नागपूर: साहित्य प्रसार केंद्र.
12)    टिळक, विद्यागौरी (2014). समृद्ध गद्य: उद्याच्या सुंदर-दिवसांसाठी. In त.चांदवडकर., प. तौर(संपा.), नागनाथ कोत्तापल्ले: साहित्य, स्वरूप आणि समीक्षा? (pp.206-210). जळगाव: अथर्व. ISBN: 9789384093686.
13)    रोंगटे, तुकाराम बारकू (2014). मातेच्या आणि मातीच्या सान्निध्यातून जन्मलेली स्रीगीते. In सं. लोहकरे(संपा.), आदिवासी लोकसाहित्य: शोध आणि बोध.
14)    सांगोलेकर, अविनाश (2014). बीज भाषण. जागतिकीकरण आणि मराठी भाषा . सातारा : सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालय.
15)    आवलगावकर, अविनाश वामन (2014). निष्पर्ण वेरिक-शानच्या पंखान-ची फडफड : मूड्स आणि नंतरच्या कविता. In तु. चांदवडकर, प्री. तौर(संपा.), नागनाथ कोत्तापल्ले :साहित्य,स्वराप आणि समीक्षा. धुळे: अथर्व प्रकाशक.
16)    आवलगावकर, अविनाश वामन (2014). पुन्हा एकदा हलंकफुलंक: अनुभूतीचा प्रामाणिक आविष्कार. In अ. यार्दी., वि. गायकवाड(संपा.), समन्वयवादी. पुणे: मंजुल प्रकाशन.
17)    सांगोलेकर, अविनाश (2014). गझल. In र. नाईकवाडे., क. साकुलकर., क. ठाकरे., स. रामटेके., अ. इंदुरकर(संपा.), अर्वाचीन मराठी काव्यमीमांसा. पुणे: पद्मगंधा प्रकाशन. ISBN: 9384416029/9789384416027.
18)    रोंगटे, तुकाराम बारकू (2013). स्रीलोकगीते. In द.के. गंधारे(संपा.), लोकसाहित्य: कला आणि संस्कृती.
19)    आवलगावकर, अविनाश वामन (2013). या फुलांच्या गंधकोशी. In रु. शिंदे-पाटील(संपा.), अमृतमंथन. नाशिक: अमृत प्रकाशन.
20)    टिळक, विद्यागौरी (2013). वेगवेगळ्या साहित्यप्रकारांची समीक्षा. NA. ललित समीक्षा विशेषांक.
21)    रोंगटे, तुकाराम बारकू (2013). माणूसपणाच्या शुद्ध बीजाची पेरणी करणारा अधिष्ठाता: संत तुकाराम. In दा. मरकड(संपा.), मध्ययुगीन मराठी वाड्मयाचे स्वरूप.
22)    टिळक, विद्यागौरी (2013). नागनाथ कोत्तापले यांचे साहित्यविश्व. NA. ललित.
23)    टिळक, विद्यागौरी (2013). दु:ख हवे मज. पद्माक्षरे. पुणे: साहित्यप्रेमी भगिनी मंडळ. ISBN: 9788190687331.
24)    सांगोलेकर, अविनाश (2012). विमुक्त जमातींचे प्रभाव चिंतन करणारी दोन आत्मकथन. ग्रंथवेध. श्रीरामपूर : शब्दालय प्रकाशन. ISBN: 9789380617305.
25)    रोंगटे, तुकाराम बारकू (2012). वारल्यांच्या अमानुषतेचा हुंकार: जेव्हा माणूस जागा होतो. In भा. शेळके(संपा.), ग्रंथवेध.
26)    सांगोलेकर, अविनाश (2012). मराठी गझल : व्रीत्ताच्या अंगाने एक शोध. ब.भा .बोरकर जन्माशात्सन-वात्सारिक. पुणे: प्रतिमा प्रकाशक.
27)    रोंगटे, तुकाराम बारकू (2012). मराठी साहित्यातील आदिवासी स्रीचित्रण. In श. फड(संपा.), आदिवासी साहित्य आणि लोककला.
28)    देसाई, प्रभाकर (2012). मराठीतील प्रमुख समीक्षकांचे कार्य. In शिरीष पाटील, आशुतोष पाटील(संपा.), साहित्य : समीक्षा आणि संप्रदाय (pp.56-77). जळगाव: इन्स्टिट्यूट ऑफ डीस्टन्स एजुकेशन आणि लर्निंग, जळगाव. ISBN: 9788192478074.
29)    टिळक, विद्यागौरी (2012). भयकथा,गूढकथा...आणि परंपरा. In अविनाश सांगोलेकर, निरंजन घाटे(संपा.), मराठी कथा: गूढ, भय व रहस्य. रत्नागिरी: स्पर्श प्रकाशन. ISBN: 9788192486130.
30)    आवलगावकर, अविनाश वामन (2012). बा.भ. बोरकर यांची गीतरचना. In सु.म. तडकोडकर(संपा.), बा. भ. बोरकर जन्मशतसांवत्सरिक. पुणे: प्रतिमा प्रकाशन.
31)    जाधव, मनोहर जगन्नाथ (2011). "माझी मैना" संयुक्त महाराष्ट्राचं ऊर्जास्तोत्र. In नागनाथ लोखंडे(संपा.), साहित्यसम्राट अण्णा भाऊ साठे गौरव अंक (pp.२३). पुणे.
32)    देसाई, प्रभाकर (2011). अशोक केळकर यांचे समीक्षालेखन. In प्रभाकर देसाई(संपा.), अक्षरदरवळ (pp.47-56). बेळगाव: नवसाहित्य. ISBN: 9788192098142.
33)    देसाई, प्रभाकर (2011). आमुख. In प्रभाकर देसाई(संपा.), अक्षरदरवळ (pp.1-3). बेळगाव: नवसाहित्य. ISBN: 9788192098142.
34)    सांगोलेकर, अविनाश (2011). सामाजिक परिवर्तन आणि मराठी कविता. In व. मुलाटे(संपा.), सामाजिक परिवर्तन आणि मराठी साहित्य. पुणे: पदामागंध प्रकाशन.
35)    देसाई, प्रभाकर (2011). रा. भा. पाटणकर यांचे वाङ्ममयातील कलाव्यवहारातील सौंदर्यशास्त्रीय विश्लेषण. In प्रभाकर देसाई(संपा.), अक्षरदरवळ (pp.57-80). बेळगाव: नवसाहित्य. ISBN: 9788192098142.
36)    आवलगावकर, अविनाश वामन (2011). महानुभाव: संप्रदाय आणि साहित्य. In अ.वा. आवलगावकर(संपा.), संतसाहित्य: आकलन आणि अध्यापन. पुणे: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ.
37)    जाधव, मनोहर जगन्नाथ (2011). बहुमिती आणि बहुस्पर्शी साहित्यविचार. In गि. मोरे(संपा.), प्रवर्तक साहित्य(डॉ. गंगाधर पानतावणे ह्यांच्या साहित्याचा विमर्श) (pp.171). सांगली: प्रज्ञा प्रबोध प्रकाशन.
38)    जाधव, मनोहर जगन्नाथ (2011). बालकुमार साहित्यापुढील आव्हाने. परिवर्तनाचा वाटसरू(दि.१६ ते ३० जून २०११ मध्ये लेख प्रकाशित).
  

Publications Before 2011


39)    टिळक, विद्यागौरी (2010). महाराष्ट्राच्या इतिहासचे एक शिल्पकार : मोती बुलासा. NA. रुची.
40)    टिळक, विद्यागौरी (2010). भाषाभ्यासक ना.गो. कालेलकर. NA. ललित.
41)    आवलगावकर, अविनाश वामन (2009). महानुभाव संप्रदाय. In रा.श्री. मोरवंचीकर(संपा.), आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण शिल्पकार चरित्रकोश खंड-१ इतिहास. मुंबई: साप्ताहिक विवेक प्रकाशन.
42)    आवलगावकर, अविनाश वामन (2007). आमचा बाप आणि आम्ही: एक आकलन. In शै. त्रिभुवन(संपा.), आमचा बाप आणि आम्ही: स्वरूप आणि समीक्षा. मुंबई: ग्रंथाली.
43)    आवलगावकर, अविनाश वामन (2006). संशोधनाची पूर्वतयारी. In अ.वा. आवलगावकर(संपा.), मराठी साहित्यसंशोधन: नव्या दिशा. प्रतिभा प्रकाशन.
44)    टिळक, विद्यागौरी (2006). संशोधनाचे स्वरूप. In अ.वा. आवलगावकर(संपा.), मराठी साहित्य संशोधन: नव्या दिशा. पुणे: प्रतिमा प्रकाशन.
45)    टिळक, विद्यागौरी (2005). शब्दे शब्दे रचू या पाया. मायबोली बहरताना. आपणच.
46)    टिळक, विद्यागौरी (2005). जोनाथन लिव्हिंग्टन सीगल. समीक्षा-विविधा. पुणे: पद्मगंधा प्रकाशन.
47)    टिळक, विद्यागौरी (2005). नवव्यवस्थांचा उदय आणि भाषा. In ज. पाटणकर(संपा.), सामाजिक भाषाविज्ञान: कक्षा आणि अभ्यास. नाशिक: ससंदर्भ प्रकाशन.
48)    टिळक, विद्यागौरी (2003). समाजभाषाविज्ञान: संशोधनाची आणखी काही क्षेत्रे. In क. काळे, अं. सोमण(संपा.), आधुनिक भाषाविज्ञान(संरचनावादी, सामान्य आणि सामाजिक). पुणे: प्रतिमा प्रकाशन.
49)    टिळक, विद्यागौरी (2003). बिरजू आणि उडता घोडा. NA. दिल्ली: एन.बी.टी..
50)    आवलगावकर, अविनाश वामन (2002). महानुभावांची मातृसंकल्पना. In मु. ब. शहा(संपा.), कवितेतील मातृप्रतिमा.
51)    आवलगावकर, अविनाश वामन (2001). श्रीगोविंदप्रभू- श्रीज्ञानदेव नामदेव काळ: एक अभ्यास. In अ. कामत, ओ. दत्तोपासक(संपा.) NA. आळंदी: श्री. ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान.
52)    आवलगावकर, अविनाश वामन (2001). संत नामदेव आणि महानुभाव. In अ. कामत, स. बडवे(संपा.), संत नामदेवविषयक अभ्यास. आळंदी: श्री. ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान.
53)    टिळक, विद्यागौरी, सानुले, दी. (2001). बालबोधमेवा मासिकाचे कार्य. In ल. जाधव, रा. जोशी, र.र.विनय(संपा.), अ.भा.बा.सा.सं. स्मरणिका.
54)    टिळक, विद्यागौरी (1998). स्वातंत्र्योत्तर मराठी कवितेतील विद्रोही जाणिवा. In सु. करोगल(संपा.), स्वातंत्र्योत्तर मराठी कविता. पुणे: प्रतिमा प्रकाशन.
55)    आवलगावकर, अविनाश वामन (1992). लीळाचरित्र आणि नाथ. In चं. कपाळे(संपा.), दिंडी भाऊसाहेब देऊळगावकर गौरव ग्रंथ (pp.51-54). गुलबर्गा: मराठी साहित्य मंडळ.
56)    जाधव, मनोहर जगन्नाथ (0). वेगवेगळे परिप्रेक्ष्य आणि दोन आत्मकथने. In स. जगताप(संपा.), अस्वस्थ नायकाचेअंतरंग (pp.141). पुणे: मनोविकास प्रकाशन.