Department Details

Department of Commerce

1)    Kaptan, S.S. (2014). Brand Imitation(Management). Pune, India: Himalaya Publication.
2)    Kaptan, S.S. (2014). Case Studies in Organizational Behaviour and Human Relations(Management). Pune, India: Everest Publications.
3)    Kaptan, S.S. (2014). Investment Management(Management). Delhi, India: Sarup & Sons.
4)    Kaptan, S.S. (2014). Leadership in Management(Management). Delhi, India: APH Publishing House.
5)    Kaptan, S.S. (2014). Management Quiz(Management). Delhi, India: Sarup & Sons.
6)    Kaptan, S.S. (2014). Organization of Commerce Std. XII (Commerce). Mumbai, India: Kitab Mahal.
7)    Kaptan, S.S. (2014). Rural India(Management). Adhyan Publications.
8)    Kaptan, S.S. (2014). Rural Marketing(Management). Adhyan Publications.
9)    Kaptan, S.S., Ashitkar, R.G. (2014). Secretarial Practice Std. XI. (Commerce). Mumbai, India: Kitab Mahal.
10)    Kaptan, S.S., Ashitkar, R.G. (2014). Secretarial Practices Std. XI, Co-author (Commerce). Mumbai, India: Kitab Mahal.
11)    Kaptan, S.S. (2014). They Said it(Management). United States : 5 Star.
12)    Kaptan, S.S. (2014). Women in Advertising: A study Associates(Management). Uttar Pradesh, India: Bookmen.
13)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). इनसाइड द माइड ऑफ द लिडर. पुणे : साकेत प्रकाशन.
14)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). एका शैक्षणिक क्रांतीची कथा(ललित). बे.के.प्रकाशन.
15)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). कमल कसाई(ललित). देशमुख आणि कंपनी.
16)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). कॉमिक्सचे जग (ललित). मुंबई : अक्षर ग्रंथ प्रकाशन.
17)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). गुणवत्ता व्यवस्थापन. पुणे: स्नेहवर्धन प्रकाशन.
18)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). गुणवततासंस्कृती(ललित). दिल्ली: आदित्य प्रकाशन.
19)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). गुरूंची विद्या. देशमुख आणि कंपनी.
20)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). ग्राहक संरक्षण आणि जाहिरातीचे मायाजाल(ललित). नागपूर: साहित्य प्रसार केंद्र.
21)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). चीनची अर्थव्यवस्था(ललित). मुंबई: अक्षर ग्रंथ प्रकाशन.
22)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). जग बदलणाऱ्या संकल्पना(ललित). पुणे: अमेय प्रकाशन.
23)    कप्तान, एस्.एस्., फुले, के. (2014). जनसंपर्क. पुणे: डायमंड प्रकाशन.
24)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). जपानी व्यवस्थापन कला(ललित). पुणे: अमेय प्रकाशन.
25)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). जेम्सबॉंड(ललित). पुणे : उत्कर्ष प्रकाशन.
26)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). जादुगाराचे जाळे(ललित). पुणे: ग्रंथाली प्रकाशन.
27)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). जाहिरात आणि ग्राहक. नागपूर: साहित्य प्रसार केंद्र.
28)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). ट्रुथ अबाउट इफेक्टीव प्रेझेंटेशन. पुणे: साकेत प्रकाशन.
29)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). तेचिपुरुष भाग्याचे. नागपूर: साहित्य प्रसार केंद्र.
30)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). तिसरे परिवर्तन(ललित). भोपाळ: सरस्वती प्रकाशन.
31)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). दुसरा विश्वमित्र. पुणे: नितीन प्रकाशन.
32)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). दि ग्रेट ‌डिटक्टर. पुणे : श्रीराम बुक एजन्सी.
33)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). नवनिर्मितीची साधना. पुणे: डायमंड प्रकाशन.
34)    कप्तान, एस्.एस. (2014). नोकरशाहीचे उपनिषाद(ललित). मुंबई: रांगणेकर असोसिएट्स.
35)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). फँनी. पुणे: डायमंड प्रकाशन.
36)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). बेधीस्त्वांचे व्यवस्थापन. पुणे: सुनिधी प्रकाशन.
37)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). मॅडम क्युरी. दिल्ली: चरित्र प्रकाशन.
38)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). मँनेजमेंट थिंकर्स. पुणे: डायमंड प्रकाशन.
39)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). माहितीचा महामार्ग(ललित). पुणे : ग्रंथाली प्रकाशन.
40)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). यशोगाथा अधोगामाची. पुणे: डायमंड प्रकाशन.
41)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). यशोधनची गोष्ट. पुणे : सुनिधी प्रकाशन.
42)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). व्यवस्थापन बोध. पुणे: डायमंड प्रकाशन.
43)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). व्यवस्थापनाची मुलतत्वे, बी. कॉम.१(कॉमर्स). बजाज प्रकाशन.
44)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). व्यवसाय प्रशासन,बी. कॉम.३(कॉमर्स). साईनाथ प्रकाशन.
45)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). व्यावसायिक धोरण, बी. कॉम.२(कॉमर्स). बजाज प्रकाशन.
46)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). वाणिज्य कोश-(प्रभाग). पुणे: डायमंड प्रकाशन.
47)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). वाणिज्य संघटन, वर्ग-११(कॉमर्स). मुंबई: किताबमहाल.
48)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). वाणिज्य संघटन, वर्ग-१२(कॉमर्स). मुंबई: किताबमहाल.
49)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). शेरलॉकहोम्स(ललित). पुणे: उत्कर्ष प्रकाशन.
50)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). सचिवीया कार्यपद्धती, वर्ग-११(कॉमर्स). मुंबई : किताबमहाल.
51)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). सचिवीया कार्यपद्धती, वर्ग-१२(कॉमर्स). मुंबई: किताबमहाल.
52)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). स्टँपची दुनिया . पुणे: नितीन प्रकाशन.
53)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). समर्थाचा व्यवस्थापन बोध. मुंबई: अक्षर ग्रंथ प्रकाशन.
54)    कप्तान, एस्.एस्. (2014). स्री शिक्षण(ललित). बे.के.प्रकाशन.