Department Details

Department Of Marathi

1)    जाधव, मनोहर (2016). पूर्णसत्य ( 1st ed. ). पुणे, भारत: साधना पब्लिकेशन. ISBN: ९७८९३८६२७३०४८ .
2)    Desai, P.B. (2014). Aadhunik Marathi Sahitya Samiksha. Pune, India: Scion .
3)    रोंगटे, तुकाराम (2014). आदिवासी साहित्य: चिंतन आणि चिकित्सा. दिलीपराज प्रकाशन.
4)    देसाई, प्रभाकर (2014). आधुनिक साहित्यसमीक्षा ( १ली. ). पुणे, भारत: सायन पब्लिकेशन. ISBN: ९७८९३८१३५१२८४.
5)    जाधव, मनोहर (2014). तीव्र एकांतातल्या जीर्ण काळोखात. मुंबई, भारत: ग्रंथाली प्रकाशन.
6)    रोंगटे, तुकाराम (2013). लोकसाहित्य: कला आणि संस्कृती . श्रीरामपूर, भारत.
7)    सांगोलेकर, अविनाश (2013). हिंदी कादंबय्रांची मराठी भाषांतरे (संपादित ग्रंथ). पुणे, भारत: पद्मगंधा प्रकाशन.
8)    सांगोलेकर, अविनाश (2012). मराठी कथा: गूढ, भय व रहस्य . राजापूर, भारत: स्पर्श प्रकाशन.
9)    Desai, P.B. (2011). Akshardarval: Criticism arti-cles . Belgaum, Karnataka: New Book Stall.
10)    देसाई, प्रभाकर (2011). अक्षरदरवळ.
11)    रोंगटे, तुकाराम (2011). आदिवासी आयकॉन्स. पुणे, भारत: संस्कृती प्रकाशन.
12)    रोंगटे, तुकाराम (2011). चौकटी बाहेरचे जग भाग- १ आणि २ . पुणे, भारत: चेतक बुक्स.
13)    जाधव, मनोहर (2011). परिवर्तनाचे प्रवाह (समीक्षा). पुणे, भारत: पद्मगंधा प्रकाशन.
14)    आवलगावकर, अविनाश (2011). संतसाहित्य: आकलन आणि अध्यापन. पुणे, भारत: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ.
15)    रोंगटे, तुकाराम (2011). साहित्य गोंदण. पुणे, भारत: सुमेध प्रकाशन.
  

Publications Before 2011


16)    सांगोलेकर, अविनाश (2010). दलित साहित्य: उगम आणि विकास . पुणे: प्रतिमा प्रकाशन.
17)    जाधव, मनोहर (2010). प्रत्ययपर्व . मुंबई: ग्रंथाली प्रकाशन.
18)    जाधव, मनोहर (2010). मराठी वाड्न्मायाचा इतिहास: पुनर्लेखनाच्या दिशा (संपादने). पुणे: सुविदया प्रकाशन.
19)    जाधव, मनोहर (2010). समकालीन साहित्य चर्चा . पुणे: प्रतिमा प्रकाशन.
20)    सहस्रबुद्धे, चं., देसाई, प्र. (2009). आपली ज्ञानेंद्रिये:भाग १ ते ५. पुणे: सायन पब्लिकेशन.
21)    टिळक, विद्यागौरी (2009). भाषा: विचार, वर्तन आणि अध्यापन. पुणे: सुविद्या प्रकाशन.
22)    टिळक, वि., जोशी, ए. (2009). मराठयांच्या इतिहासाची साधने. पुणे: पद्मगंधा प्रकाशन.
23)    आवलगावकर, अविनाश (2009). मराठी वाड्मयाचा इतिहास: पुंर्लेखनाच्या दिशा. पुणे: सुविधा प्रकाशन.
24)    जाधव, एम्.जे., तौर, पी. (2009). मराठी शाहिरी कविता (निवडक पोवाडे व लावण्या) ( 1ली ). औरंगाबाद, भारत: चिन्मय पब्लिकेशन .
25)    सांगोलेकर, अविनाश (2009). स्वातंत्र्यसूक्ते . पुणे: स्नेहवर्धन प्रकाशन.
26)    रोंगटे, तुकाराम (2008). आदिवासी कवितेचा उष: काल आणि सद्य: स्थिती. पुणे: संस्कृती प्रकाशन.
27)    सांगोलेकर, अविनाश (2008). तुकाराम पाटील ह्यांच्या निवडक मराठी गझला . पिंपरी: निर्मोही प्रकाशन.
28)    सांगोलेकर, अविनाश (2008). दलित साहित्य: प्रवाह आणि प्रकार (समीक्षाग्रंथ). पुणे: प्रतिमा प्रकाशन.
29)    रोंगटे, तुकाराम (2007). आदिवासी साहित्य: नियतकालिकातील. मुंबई: डिंपल प्रकाशन.
30)    टिळक, व्ही., शहा, एम. (2007). आधुनिक मराठी साहित्य आणि सामाजिकता. पुणे: पद्मगंधा प्रकाशन.
31)    सांगोलेकर, अविनाश (2007). एम.पी.एस.सी. अनिवार्य मराठी ( १ली. ). कोल्हापूर, भारत: फडके प्रकाशन.
32)    आवलगावकर, अविनाश (2007). मराठी साहित्य: संशोधन नव्या दिशा. पुणे: प्रतिमा प्रकाशन.
33)    आवलगावकर, अविनाश (2007). महानुभाव साहित्य: शोधसंचार. पुणे: प्रतिमा प्रकाशन.
34)    टिळक, विद्यागौरी (2006). क्षीणश्रवण मुलांचा भाषाविकास . पुणे: आपणच.
35)    टिळक, व्ही., शहा, एम. (2006). भैरप्पांचे कादंबरीविश्व. पुणे: चंद्रकला प्रकाशन.
36)    जाधव, मनोहर (2006). साहित्य समाज आणि संस्कृती (संपादने). पुणे: सुविदया प्रकाशन.
37)    सांगोलेकर, अविनाश (2005). मराठी गझलविश्व . मुंबई: गझलसागर प्रतिष्ठान.
38)    टिळक, विद्यागौरी (2005). मायबोली बहरताना. पुणे: आपणच.
39)    टिळक, विद्यागौरी (2005). समीक्षा- विविधा. पुणे: पद्मगंधा प्रकाशन.
40)    जाधव, मनोहर (2004). समीक्षेतील नव्या संकल्पना (संपादने). औरंगाबाद: स्वरूप प्रकाशन.
41)    जाधव, मनोहर (2001). दलित स्रीयांची आत्मकथने: स्वरूप आणि चिकित्सा . पुणे: सुविदया प्रकाशन.
42)    जाधव, मनोहर (2000). अनुबंध (संपादने). पुणे: सुविदया प्रकाशन.
43)    आवलगावकर, अविनाश (2000). मराठीचे भवितव्य. पुणे: मानसन्मान प्रकाशन.
44)    टिळक, व्ही., शेळके, बी. (2000). मराठीचा भाषिक वापर: कार्यपुस्तक. नाशिक: यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ.
45)    आवलगावकर, अविनाश (2000). वि.स.खांडेकरांचे साहित्य: एक आकलन. पुणे: चंद्रकला प्रकाशन.
46)    जाधव, मनोहर (2000). साहित्य शोध आणि संवाद (संपादने). पुणे: सुविदया प्रकाशन.
47)    सांगोलेकर, अविनाश (1999). मला भावलेले नाना . पंढरपूर: विजयकुमार कांबळे.
48)    टिळक, विद्यागौरी (1999). वाड्न्मयेतिहासलेखन: स्वरूप आणि समस्या. पुणे: प्रतिमा प्रकाशन.
49)    आवलगावकर, अविनाश (1999). वि.स.खांडेकरांची कविता. पुणे: मेहता प्रकाशन.
50)    टिळक, व्ही., पुंडे, डी. (1998). मराठी वाड्न्मायची सध्यस्थिती. पुणे: स्नेहवर्धन प्रकाशन.
51)    जाधव, मनोहर (1996). कधी कधी . पुणे: नवीन उदयोग.
52)    जाधव, मनोहर (1996). प्रबोधन आणि परिवर्तन . पुणे: नवीन उदयोग.
53)    आवलगावकर, अविनाश (1996). श्रीगोविंदप्रभुविषयक साहित्य:शोध आणि समीक्षा. पुणे: चंद्रकला प्रकाशन.
54)    जाधव, मनोहर (1996). साहित्य दृष्टी आणि दृष्टीकोन . पुणे: नवीन उदयोग.
55)    सांगोलेकर, अविनाश (1995). मराठी गझल:१९२० ते १९८५ . पुणे: नीहारा प्रकाशन.
56)    आवलगावकर, अविनाश (1995). सांजबावरी. कोल्हापूर: प्रचार प्रकाशन.
57)    सांगोलेकर, अविनाश (1994). गझलधारा . पुणे: कॉनटीनेन्तल प्रकाशन.
58)    सांगोलेकर, अविनाश (1993). नाथांची निवडक मराठी कविता . सांगोला: गो.रा. चांडोला.
59)    सांगोलेकर, अविनाश (1990). काफला ( १ली. ). पुणे, भारत: कॉंटिनेंटल प्रकाशन.
60)    आवलगावकर, अविनाश (1983). किलबिल. औरंगाबाद: साकेत प्रकाशन.