Teacher Details

Kumbhar Rajendra Madhavrao

Department of Library & Information Science

rajendra_kumbhar@unipune.ac.in

Research Areas : Research methods, Reading


Google Scholar Profile |

1)    कुंभार, राजेंद्र (2021). वाचनातून व्यक्तिमत्व विकास ( १ली. ). पुणे, भारत: युनिव्हर्सल प्रकाशन. ISBN: 9789389581102.
2)    कुंभार, राजेंद्र (2020). यशस्वी ग्रंथपालांच्या ५ सवयी ( 1st ed. ). पुणे, भारत: युनिव्हर्सल प्रकाशन . ISBN: ९७८९३८९५८१०१० .
3)    कुंभार, राजेंद्र (2018). संशोधनासाठी उपयुक्त डेटाबेसेस ( १ली. ). पुणे, भारत: युनिव्हर्सल प्रकाशन . ISBN: 9788187552956.
4)    कुंभार, राजेंद्र (2017). मुलांना वाचून दाखवा आणि त्यांचे आयुष्य घडवा ( १ली. ,'वाचा-मोठ्याने' हँडबुक मराठी अनुवाद, लेखक जिम ट्रीलीज ). पुणे, भारत: डायमंड पब्लिकेशन्स . ISBN: ९७८८१८४८३६९४३ .
5)    Kumbhar, R.M. (2015). How to write project reports, Ph.D. thesis and research articles . Pune, India: Universal Prakashan. ISBN: 9788187552642.
6)    Kumbhar, R.M. (2014). Library and information science research: methods and techniques. Pune, India: Universal Prakashan. ISBN: 9788187552628.
7)    कुंभार, राजेंद्र (2014). ग्रंथालय आणि माहितीशास्र संशोधन: पद्धती आणि तंत्र ( २री. ). पुणे, भारत: युनिव्हर्सल प्रकाशन. ISBN: ९७८८१८७५५२३९०.
8)    कुंभार, राजेंद्र (2013). ग्रंथालय आणि माहितीशास्र संशोधन: पद्धती आणि तंत्र ( १ली. ). पुणे, भारत: युनिव्हर्सल प्रकाशन. ISBN: ९७८८१८७५५२३९०.
9)    Kumbhar, R.M. (2012). Library Classification Trends in the 21st Century. Oxfordshire, United Kingdom : Chandos. ISBN: 9781843346609.
  

Publications Before 2011


10)    Kumbhar, R.M. (2006). Information retrieval thesaurus: an annotated bibliography. Delhi, India: Ess Ess Publication. ISBN: 9788170004837.
11)    Kumbhar, R.M. (2004). Thesaurus of library and information science terms. New Delhi: Ess Ess Publication. ISBN: 9788170003786.