Department Details

Interdisciplinary School (Humanities and Social Science)

1)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (2022). राजर्षी शाहू महाराजांचा धर्मविचार. समाज प्रबोधन पत्रिका, ६० (२३९), ३-११. ISSN(print/online): 0973-2845.
2)    Kher, M. (2015). The electronic voting machine: a continuous process of achieving quality. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 7 (2), 116-121. ISSN(print/online): 2042-1338/2042-1346, URL/DOI: http://dx.doi.org/10.1080/20421338.2015.1023640
3)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (2014). इतिहासाच्या अतिसंवेदनशील युगाची ललकारी. इतिहास शिक्षक, ३९, १४-२१.
4)    Kher, M. (2013). Studying issues related to industry and technology: A journey into interdisciplinarity. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 5 (2), 171-175. Google Scholar Citations: 3, ISSN(print/online): 2042-1338/2042-1346, URL/DOI: http://dx.doi.org/10.1080/20421338.2013.796171
  

Publications Before 2011


5)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (2010). न्या म. गो. रानडे यांची इतिहास दृष्टि. वार्षिक, ४७-५४.
6)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (2010). मंडळ स्थापनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी. इतिहास शिक्षक, ३६ (), ३-११.
7)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (2006). इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांची इतिहासदृष्टी. भारत इतिहास संशोधक मंडळ,
8)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (2003). निर्माल्यमाला आणि क्रांतीज्वाला : एक शोकांतिका. इतिहास शिक्षक,
9)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (2002). एकोनिसाव्या शतकातल्या महाराष्ट्रातील स्त्री-जीवन: तळाकडून इतिहास . Women’s Empowerment Issue,
10)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (2002). इतिहास आणि साहित्य : डॉ. अरविंद देशपांडे यांचे सेतुबंधन. महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका, (३०२), ७-९. ISSN(print/online): 2456-656X.
11)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (2000). पारंपारिक शिक्षण आणि दूरशिक्षण. ज्ञानगंगा घरोघरी,
12)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (2000). संस्कृतीचे राजकारण: महाराष्ट्रातील राष्ट्रवाद. इतिहास शिक्षक,
13)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (1999). आगरकरांची समाजमीमांसा आणि स्त्रीविषयक दृष्टिकोन. प्रतिष्ठान,
14)    Dixit, R. (1997). History and Interdisciplinarity. Sanshodhak, ISSN(print/online): 2394-5990.
15)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (1995). इतिहासकार रानडे. संशोधक, ISSN(print/online): 2394-5990.
16)    Dixit, R. (1991). Jambhekar and Reform-Movement. Study,
17)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (1991). इतिहास, समाजविचार अणि केशवसुत. समाज प्रबोधन पत्रिका, ISSN(print/online): 0973-2845.
18)    Dixit, R. (1991). Balshastri Jambhekar and Origins of Reform-movement in 19th Century Maharashtra. Itihas Shikshak,
19)    Dixit, R. (1990). History, Literature and Society. Itihas Shikshak,