Department Details

Department of Communication and Journalism

1)    बोराटे, योगेश (2024). मराठी संतसाहित्य आणि विकास संज्ञापन. मराठी संशोधन पत्रिका, 71 (2), 63-68.
2)    बोराटे, योगेश (2023). ग्रामगीता, विकासाची संकल्पना आणि लोकसहभागासाठीचा संवाद . अक्षर वाङ्मय, 13 (4), 68-74. ISSN(print/online): 2229-4929.
3)    बोराटे, योगेश (2022). महात्मा फुले आणि मराठी पत्रकारिता . साधना, ७४ (३४), २३-२७.
6)    Barve, U. (2021). Book review: The House that Zee Built. Communicator, 56 (3), 90. ISSN(print/online): 0588-8093, URL/DOI: http://iimc.nic.in/content/418_1_AboutTheJournal.aspx#
7)    बोराटे, योगेश (2019). सोशल मीडिया आणि निवडणुका . शब्दसृष्टी, 12 (7), 112-115.
8)    Barve, Ujjwala (2019). Book Review: Newspaper English. Communicator, 53 (4), 368. ISSN(print/online): 0588-8093.
9)    Barve, U. (2019). Book Review: The Making of Star India. Communicator, 55 (2), 214. ISSN(print/online): 0588-8093.
10)    Barve, U., Bhat, A.M. (2019). India in Russian Newspapers. Communicator, 55 (2), 76-94. ISSN(print/online): 0588-8093, URL/DOI: https://iimc.nic.in/WriteReadData/userfiles/file/21/Text%20April-June%202019.pdf
12)    Tambat, S.V. (2019). The War and Media. CASS, 7 (2), 93-97.
14)    बोराटे, योगेश (2017). स्वप्रतिमेचे कैदी. पर्ण, 1 (1), 22-25.