Department Details

Centre for Performing Arts

1)    भोळे, प्रवीण (2022). दंड विटांच्या पल्याडची नाटकघरं. रंगवाचा, (), १४४-१४७.
2)    भोळे, प्रवीण (2022). महाभारतावाले आणि महाभारतापलिकडचे पीटर ब्रूक. रंगवाचा, (), १३-१६.
3)    भोळे, प्रवीण (2021). खऱ्या खोट्याचा आभासी लपंडाव भरतवाक्य. रंगवाचा, (), १०३.
4)    कुंटे, केशवचैतन्य (2021). पंडित दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर: सौंदर्यशास्त्रीय विवेचन. संगीत कला विहार, ७४ (), ७१-७९.
5)    कुंटे, केशवचैतन्य (2021). संगीतशास्त्र ग्रन्थांची भारतीय परंपरा. प्रसाद, ७५ (), ८९-९४. ISSN(print/online): 2347-7059.
6)    कुंटे, केशवचैतन्य (2021). सुशीर वैद्य समालोचन भाग -२. संगीत कला विहार, ७४ (), १८-२७.
7)    कुंटे, केशवचैतन्य (2021). गानसिंह भीमसेन जोशी : एक पुनर्विलोकन. संगीत कला विहार, ७४ (), ३२-३७.
8)    Kunte, K.J. (2021). Hindusthani Sangeetatil Gayaki, Gharani Ani Sampradaya. शब्द रुची, 9 (8), 21-25.
9)    Kunte, K.J. (2021). Music career in the Post-globalization era. Anhad Lok, 7 (13), 115-123. ISSN(print/online): 2349-137X.
10)    कुंटे, केशवचैतन्य (2020). मार्तंड जे तापहिना : पंडित जसराज. शब्द मल्हार, (११), २०-३२.
11)    कुंटे, केशवचैतन्य (2020). सुशीर वैद्य समालोचन भाग -१ . संगीत कला विहार, ७३ (), २२-२८.
12)    भोळे, प्रवीण (2019). मूलतत्त्वांच्या कुपित हिमकणांचं गुपित : रॉबर्टा कारेरी यांचं 'ट्रेसेस इन द स्नो' हे अभिनय-निरुपण. रंगवाचा, 3 (3), 27-31.
13)    भोळे, प्रवीण (2019). राजीव नाईक. रंगवाचा, (), ५७-५८.
14)    Phadke, P. (2019). Negotiating Natyasastra with the contemporary Classical Dance Students. Asian Quarterly, 17, 168-176.
15)    भोळे, प्रवीण (2018). आद्य हॅम्लेट. रंगवाचा, (), ३५-३९.
16)    कुंटे, केशवचैतन्य (2018). ना अरत्र ना परत्र. संगीत कला विहार, ७१ (), १२-१८.
17)    कुंटे, केशवचैतन्य (2018). महाराष्ट्रात ख्यालाच्या विविध घराण्यांची वाटचाल. संगीत कला विहार, ७१ (), २३-३३.
18)    Kunte, K. J. (2018). Sanskrit as a language of song in Hindustani Art music . Asian Quarterly: An International Journal of Contemporary Issues, 16 (3), 174-185. ISSN(print/online): 2229-581X.
19)    कुंटे, केशवचैतन्य (2018). ठुमरी आणि महाराष्ट्र (भाग १). संगीत कला विहार, ७१ (), २१-१५.
20)    कुंटे, केशवचैतन्य (2018). ठुमरी आणि महाराष्ट्र (भाग २). संगीत कला विहार, ७१ (), १७-२४.
21)    कुंटे, केशवचैतन्य (2018). एकविसाव्या शतकातील संगीत: ना अरत्र ना परत्र. शब्द मल्हार, (), ४४-५०.
22)    Phadke, P.A. (2018). The Gender in Bharatanatyam. Asian Journal of English Studies, 7 (3), 174-179. ISSN(print/online): 2277-3606.
23)    भोळे, प्रवीण (2017). नाटकवाडी टेपान्तर : इबॉंग अमरा आणि कल्लोळ भट्टाचार्य. रंगवाचा, (), २१-२५.
24)    कुंटे, केशवचैतन्य (2017). वाग्गेयकार आणि मुद्रा. संगीत कला विहार, ७० (१२), २१-२६.
25)    Phadke, P.A. (2015). The digital media and it's impact on the pedagogy of Bharatanatyam. Loud Applause, 6 (6), 3.
26)    Bahulikar, S.A. (2015). Aspects of Folk Culture in literature at National and International level. Folk Music of Maharashtra: Past, Present and Future,
27)    बहुलीकर, शुभांगी (2015). ठुमरी: समग्र संशोधनात्मक अभ्यास. पुण्यस्वर,
28)    Phadke, P.A. (2014). Dancing the Literature. Loud Applause, 4 (4), 3.
29)    बहुलीकर, शुभांगी (2014). किराणा घराणा- A Review. Punyaswar,
30)    Bahulikar, S.A. (2014). Poetics and Aesthetics in Music. Introduction to Indian Poetics and Aesthetics,
31)    बहुलीकर, शुभांगी (2013). अठरा अंगी सौंदर्याने नटलेले आग्रा घराणे. पुण्यस्वर,
  

Publications Before 2011


32)    Bahulikar, S.A. (2009). The Rasa in Indian Music. Punyaswar,