Book Chapters

431)    देशमुख, बी.ए. (2012). ज्ञानविस्तारातून सामाजिक शिक्षण . In एन्. तुपे(संपा.), ज्ञानविस्ताराची क्षितिजे (pp.४६-५४ ). पुणे : युनिव्हर्सल पुब्लिकेशन . ISBN: ९७८८१८७५५२२५३ .
432)    आवलगावकर, अ.वा. (2012). बा.भ. बोरकर यांची गीतरचना. In सु.म. तडकोडकर(संपा), बा. भ. बोरकर जन्मशतसांवत्सरिक. पुणे: प्रतिमा प्रकाशन.
433)    टिळक, वि. (2012). भयकथा,गूढकथा...आणि परंपरा. In अविनाश सांगोलेकर,निरंजन घाटे(संपा), मराठी कथा: गूढ, भय व रहस्य. रत्नागिरी: स्पर्श प्रकाशन. ISBN: 9788192486130.
434)    सांगोलेकर, अ.व. (2012). मराठी गझल : व्रीत्ताच्या अंगाने एक शोध . ब.भा .बोरकर जन्माशात्सन-वात्सारिक . पुणे: प्रतिमा प्रकाशक.
435)    रोंगटे, तु. बा. (2012). मराठी साहित्यातील आदिवासी स्रीचित्रण . In श. फड(संपा), आदिवासी साहित्य आणि लोककला.
436)    देसाई, प्र. (2012). मराठीतील प्रमुख समीक्षकांचे कार्य . In शिरीष पाटील, आशुतोष पाटील(संपा), साहित्य : समीक्षा आणि संप्रदाय (pp.56-77). जळगाव : इन्स्टिट्यूट ऑफ डीस्टन्स एजुकेशन आणि लर्निंग, जळगाव . ISBN: 9788192478074.
437)    रोंगटे, तु.बा. (2012). वारल्यांच्या अमानुषतेचा हुंकार: जेव्हा माणूस जागा होतो. In भा. शेळके(संपा), ग्रंथवेध.
438)    सांगोलेकर, अ.व. (2012). विमुक्त जमातींचे प्रभाव चिंतन करणारी दोन आत्मकथन . ग्रंथवेध . श्रीरामपूर : शब्दालय प्रकाशन .
439)    दवंगे महेश (2012). स्त्री विमर्श: पश्च्यात परिप्रेक्ष्य. In शहाबुद्दीन शेख(संपा), अल्पसंख्यकों का विचार विश्व. औरंगाबाद: न्यू वाईस पब्लिकेशन. ISBN: 9789382504115.
440)    जाधव, एम्.जे. (2011). "माझी मैना" संयुक्त महाराष्ट्राचं ऊर्जास्तोत्र. In नागनाथ लोखंडे(संपा.), साहित्यसम्राट अण्णा भाऊ साठे गौरव अंक (pp.२३). पुणे.