Teacher Details

Dixit Shridhar(Raja) Madhukar

Interdisciplinary School (Humanities and Social Science)


1)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (2022). राजर्षी शाहू महाराजांचा धर्मविचार. समाज प्रबोधन पत्रिका, ६० (२३९), ३-११. ISSN(print/online): 0973-2845.
2)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (2014). इतिहासाच्या अतिसंवेदनशील युगाची ललकारी. इतिहास शिक्षक, ३९, १४-२१.
  

Publications Before 2011


3)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (2010). न्या म. गो. रानडे यांची इतिहास दृष्टि. वार्षिक, ४७-५४.
4)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (2010). मंडळ स्थापनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी. इतिहास शिक्षक, ३६ (), ३-११.
5)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (2006). इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांची इतिहासदृष्टी. भारत इतिहास संशोधक मंडळ,
6)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (2003). निर्माल्यमाला आणि क्रांतीज्वाला : एक शोकांतिका. इतिहास शिक्षक,
7)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (2002). एकोनिसाव्या शतकातल्या महाराष्ट्रातील स्त्री-जीवन: तळाकडून इतिहास . Women’s Empowerment Issue,
8)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (2002). इतिहास आणि साहित्य : डॉ. अरविंद देशपांडे यांचे सेतुबंधन. महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका, (३०२), ७-९. ISSN(print/online): 2456-656X.
9)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (2000). संस्कृतीचे राजकारण: महाराष्ट्रातील राष्ट्रवाद. इतिहास शिक्षक,
10)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (2000). पारंपारिक शिक्षण आणि दूरशिक्षण. ज्ञानगंगा घरोघरी,
11)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (1999). आगरकरांची समाजमीमांसा आणि स्त्रीविषयक दृष्टिकोन. प्रतिष्ठान,
12)    Dixit, R. (1997). History and Interdisciplinarity. Sanshodhak, ISSN(print/online): 2394-5990.
13)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (1995). इतिहासकार रानडे. संशोधक, ISSN(print/online): 2394-5990.
14)    Dixit, R. (1991). Balshastri Jambhekar and Origins of Reform-movement in 19th Century Maharashtra. Itihas Shikshak,
15)    दीक्षित, श्रीधर(राजा) (1991). इतिहास, समाजविचार अणि केशवसुत. समाज प्रबोधन पत्रिका, ISSN(print/online): 0973-2845.
16)    Dixit, R. (1991). Jambhekar and Reform-Movement. Study,
17)    Dixit, R. (1990). History, Literature and Society. Itihas Shikshak,