Teacher Details

Sangolekar Avinash Vitthalrao

Department Of Marathi


1)    सांगोलेकर, अ.वि. (2014). नामदेव ढसाळांची सामाजिक कविता: एक शोध. अंतभूर्त: सक्षम समीक्षा, (), ५१-५४.
2)    सांगोलेकर, अ.वि. (2014). लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे ह्यांच्या कवितेतून व्यक्त झालेला मार्क्सवाद. अंतभूर्त: अक्षर वाङ्मय, (), ८५-९४.
3)    सांगोलेकर, ए.व्हि. (2013). ऊनपाऊस: वेधक काव्य संग्रह. सीनातीर, 46-50.
4)    सांगोलेकर, ए.व्ही. (2013). बहुराष्ट्रीय युद्ध. अस्मितादर्श, , ४८.
5)    सांगोलेकर, अ.वि. (2012). साहित्याची भाष: एक उहापोह. युवकमुद्रा(षन्मासिक), ७-१३.
6)    सांगोलेकर, अ.वि. (2012). अण्णा भाऊ साठे ह्यांची कविता: विचारसरणीच्या दृष्टीने एक तपासणी. नवभारत, १८-२२.
7)    सांगोलेकर, अ.वि. (2012). सांध्यपर्वातील वैष्णवी: संध्याकाळचा विविध अंगांनी शोध. अंतभूर्त: विशाखा, ४७ (४७), १२९-१३२.
8)    सांगोलेकर, अ.वि. (2012). मराठी गझल: वृत्ताच्या अंगाने एक शोध. जन्मशत-सांवत्सरिक, ८१-१०३.
  

Publications Before 2011


9)    सांगोलेकर, अ.वि. (2010). अण्णा भाऊंच्या साहित्यातील आंबेडकरवाद व मार्क्सवाद. लोकशाहीर, 52-55.
10)    सांगोलेकर, अ.वि. (2009). दलित कवींची गझल. शब्दांकुर, 23-29.
11)    सांगोलेकर, अ.वि. (2008). मराठी गझलेतील जननिष्ठा: एक शोध. युगवाणी, ५८ (), २३-२९.
12)    सांगोलेकर, अ.वि. (2007). अण्णा भाऊ साठे ह्यांचे काव्यवाड्मय . परिवर्तनाचा वाटसरू, (१७), २२-२५. ISSN(print/online): 2250-3145.
13)    सांगोलेकर, अ.वि. (2007). श्रीकृष्ण राऊत ह्यांची गझल. महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका, (323), 39-43. ISSN(print/online): 2456-656X.
14)    सांगोलेकर, अ.वि. (2005). मराठी गझलांमधुन व्यक्त झालेल्या दलित जाणिवा. गझलदर्पण, 1 (1), 16-18.
15)    सांगोलेकर, अ.वि. (2002). वाटचाल मराठी गझलेची. आकंठ, 23, 9-16.
16)    सांगोलेकर, अ.वि. (1998). ओवी व अभंग: अस्तंगत होत चाललेले काव्यप्रकार. रिसर्च जर्नल, 6 (1), 43-50.
17)    सांगोलेकर, अ.वि. (1998). संगीत नाटकातील मराठी गझल: स्वरूप व मीमांसा. ह्युमॅऩिटीज आणि सोशल सायन्सेस, (33), 53-57.
18)    सांगोलेकर, अ.वि. (1997). १९७५ ते १९९६ मधील मराठी गझल: शोध व बोध. कवितेच्या प्रदेशात, 2, 25-31.
19)    सांगोलेकर, अ.वि. (1997). स्रीवाद आणि दु.का. संत ह्यांचे स्रीविषयक लेखन. प्रतिष्ठान, 44 (2), 48-52.
20)    सांगोलेकर, अ.वि. (1996). वेचक बंडू मधील बंडूची व्यक्तीरेखा. साहित्यसूची, 17 (4), 7-10.
21)    सांगोलेकर, अ.वि. (1996). कावी गिरीश ह्यांची गझल. दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका, 16, 15-20.
22)    सांगोलेकर, अ.वि. (1996). गझलेतून घडणारे स्रीदर्शन. अनुबंध, 20 (78), 49-55.
23)    सांगोलेकर, अ.वि. (1996). विज्ञानकथा: स्वरूप व वाटचाल. निहार, 21, 82-85.
24)    सांगोलेकर, अ.वि. (1995). सुरेश भट ह्यांची गझल आणि त्यांचे व्यक्तिमत्व. आकंठ, 16, 149.
25)    सांगोलेकर, अ.वि. (1994). अमृतवेल मधील नंदा. साहित्यसूची, 15 (6), 2-4.
26)    सांगोलेकर, अ.वि. (1994). मराठी गझलव्यवहारातील माधव जुलीयनांचे स्थान: एक पुनर्शोध. प्रतिष्ठान, 41 (3), 24-32.
27)    सांगोलेकर, अ.वि. (1993). मराठी गझलेचा उगम: सरूपमीमांसा. रिसर्च जर्नल, 1 (2), १-९.
28)    सांगोलेकर, अ.वि. (1992). सुरेश भट: एक बदनाम झंझावत. युगवाणी, ४८, ६८-७०.
29)    सांगोलेकर, अ.वि. (1992). मराठी गझलेचा मानदंड. महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका, (261), 43-50. ISSN(print/online): 2456-656X.
30)    सांगोलेकर, अ.वि. (1991). गझल आणि तिची भाषा. भाषा आणि जीवन, (), १७-२१. ISSN(print/online): 2231-4059.
31)    सांगोलेकर, अ.वि. (1991). रंग माझा वेगळा: सुरेश भटांची एक महत्वपूर्ण गझल. साहित्यसूची, 12 (3), 16-18.
32)    सांगोलेकर, अ.वि. (1991). खांडेकर आणि त्यांची क्रौंचवध कांदबरी. साहित्यसूची, 12 (6), 10-14.
33)    सांगोलेकर, अ.वि. (1989). गबाळ: वेदना अधिक,विद्रोह कमी. साहित्यसूची, 42-45.
34)    सांगोलेकर, अ.वि. (1986). गझलेचे संगीत नाटकातील पदार्पण: एक शोध. महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका, (239), 52-55. ISSN(print/online): 2456-656X.
35)    सांगोलेकर, अ.वि. (1982). गझल: जन्मकथा . गझल विशेषांक, 4 (3), 3-4.