Book Chapters

551)    जाधव, एम्.जे. (2011). बहुमिती आणि बहुस्पर्शी साहित्यविचार. In गि. मोरे(संपा.), प्रवर्तक साहित्य(डॉ. गंगाधर पानतावणे ह्यांच्या साहित्याचा विमर्श) (pp.171). सांगली: प्रज्ञा प्रबोध प्रकाशन.
552)    जाधव, एम्.जे. (2011). बालकुमार साहित्यापुढील आव्हाने. परिवर्तनाचा वाटसरू(दि.१६ ते ३० जून २०११ मध्ये लेख प्रकाशित).
553)    जगझाप, एच.एल. (2011). भीमशक्ती शिवशक्ती युतीने घाट होईल . In अ. कांता, तु. जाधव, सु. जोंधळे(संपा.), रिपब्लिकनांची हाराकिरी (pp.१३१-१४१). पुणे : द युनिक अकॅडमी.
554)    आवलगावकर, अ.वा. (2011). महानुभाव: संप्रदाय आणि साहित्य. In अ.वा. आवलगावकर(संपा), संतसाहित्य: आकलन आणि अध्यापन. पुणे: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ.
555)    देसाई, प्र. (2011). रा. भा. पाटणकर यांचे वाङ्ममयातील कलाव्यवहारातील सौंदर्यशास्त्रीय विश्लेषण . In प्रभाकर देसाई(संपा), अक्षरदरवळ (pp.57-80). बेळगाव : नवसाहित्य . ISBN: 9788192098142.
556)    सांगोलेकर, अ.व. (2011). सामाजिक परिवर्तन आणि मराठी कविता . In व. मुलाटे(संपा) , सामाजिक परिवर्तन आणि मराठी साहित्य. पुणे: पदामागंध प्रकाशन .