Book Chapters

711)    देसाई, प्रभाकर (2011). रा. भा. पाटणकर यांचे वाङ्ममयातील कलाव्यवहारातील सौंदर्यशास्त्रीय विश्लेषण. In प्रभाकर देसाई(संपा.), अक्षरदरवळ (pp.57-80). बेळगाव: नवसाहित्य. ISBN: 9788192098142.
712)    सांगोलेकर, अविनाश (2011). सामाजिक परिवर्तन आणि मराठी कविता. In व. मुलाटे(संपा.), सामाजिक परिवर्तन आणि मराठी साहित्य. पुणे: पदामागंध प्रकाशन.