Book Chapters

711)    Muley, R.A. (2012). Yajnavidhi Ani Tyanchee Prayojane. Brahma-varchaskama smaranam (pp.13-16). Latur, India: Somayaga Smaraneeka. ISBN: 9788178761039.
712)    दवंगे, महेश (2012). आधुनिक परिवार की त्रासदी : द्रौपदी. In सदानंद भोसले(संपा.), हिंदी नाट्य विमर्श. कानपूर: विकास प्रकाशन. ISBN: ९७८९३८१३१७६३१.
713)    देशमुख, भौमिक (2012). ज्ञानविस्तारातून सामाजिक शिक्षण. In एन्. तुपे(संपा.), ज्ञानविस्ताराची क्षितिजे (pp.४६-५४). पुणे: युनिव्हर्सल पुब्लिकेशन. ISBN: ९७८८१८७५५२२५३ .
714)    आवलगावकर, अविनाश वामन (2012). बा.भ. बोरकर यांची गीतरचना. In सु.म. तडकोडकर(संपा.), बा. भ. बोरकर जन्मशतसांवत्सरिक. पुणे: प्रतिमा प्रकाशन.
715)    टिळक, विद्यागौरी (2012). भयकथा,गूढकथा...आणि परंपरा. In निरंजन घाटे(संपा.), मराठी कथा: गूढ, भय व रहस्य. रत्नागिरी: स्पर्श प्रकाशन. ISBN: ९७८८१९२४८६१३०.
716)    सांगोलेकर, अविनाश (2012). मराठी गझल : व्रीत्ताच्या अंगाने एक शोध. ब.भा .बोरकर जन्माशात्सन-वात्सारिक. पुणे: प्रतिमा प्रकाशक.
717)    सांगोलेकर, अ.वि. (2012). मराठी गझल: वृत्ताच्या अंगाने एक शोध. In सु.म. तडकोडकर(संपा.), अंतर्भूत: बा.भ. बोरकर जन्मशसांवत्सरिक (pp.८१-१०३). पुणे; भारत: प्रतिमा प्रकाशन.
718)    रोंगटे, तुकाराम बारकू (2012). मराठी साहित्यातील आदिवासी स्रीचित्रण. In श. फड(संपा.), आदिवासी साहित्य आणि लोककला.
719)    देसाई, प्रभाकर (2012). मराठीतील प्रमुख समीक्षकांचे कार्य. In आशुतोष पाटील(संपा.), साहित्य : समीक्षा आणि संप्रदाय (pp.५६-७७). जळगाव: इन्स्टिट्यूट ऑफ डीस्टन्स एजुकेशन आणि लर्निंग, जळगाव. ISBN: ९७८८१९२४७८०७४.
720)    रोंगटे, तुकाराम बारकू (2012). वारल्यांच्या अमानुषतेचा हुंकार: जेव्हा माणूस जागा होतो. In भा. शेळके(संपा.), ग्रंथवेध.