Book Chapters

901)    जाधव, मनोहर (2011). बहुमिती आणि बहुस्पर्शी साहित्यविचार. In गि. मोरे(संपा.), प्रवर्तक साहित्य(डॉ. गंगाधर पानतावणे ह्यांच्या साहित्याचा विमर्श) (pp.१७१). सांगली: प्रज्ञा प्रबोध प्रकाशन.
902)    जगझाप, हर्ष (2011). भीमशक्ती शिवशक्ती युतीने घाट होईल. In अ. कांता(संपा.), रिपब्लिकनांची हाराकिरी (pp.१३१-१४१). पुणे: द युनिक अकॅडमी.
903)    आवलगावकर, अविनाश (2011). महानुभाव: संप्रदाय आणि साहित्य. In अ.वा. आवलगावकर(संपा.), संतसाहित्य: आकलन आणि अध्यापन. पुणे: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ.
904)    देसाई, प्रभाकर (2011). रा. भा. पाटणकर यांचे वाङ्ममयातील कलाव्यवहारातील सौंदर्यशास्त्रीय विश्लेषण. In प्रभाकर देसाई(संपा.), अक्षरदरवळ (pp.५७-८०). बेळगाव: नवसाहित्य. ISBN: ९७८८१९२०९८१४२.
905)    सांगोलेकर, अविनाश (2011). सामाजिक परिवर्तन आणि मराठी कविता. In व. मुलाटे(संपा.), सामाजिक परिवर्तन आणि मराठी साहित्य. पुणे: पदामागंध प्रकाशन.