Books

541)    अढाव, विलास (2011). महाराष्ट्राची कृषिव्यवस्था: धोरण आणि नियोजन ( १ली. ,). पुणे, भारत: सुगावा प्रकाशन. ISBN: ९७८९३८०१६६२६१.
542)    कुलकर्णी, शौनक (2011). महाराष्ट्रातील आदिवासी ( २री. ). पुणे, भारत: डायमंड प्रकाशन. ISBN: ९७८८१८४८३१९१७.
543)    कांगणे, एस. ई., सोनवणे, एस. ए. (2011). शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडा व्यवस्थापन. नाशिक, भारत: इनसाईट पब्लिकेशन्स. ISBN: 9789381354070.
544)    आवलगावकर, अविनाश (2011). संतसाहित्य: आकलन आणि अध्यापन. पुणे, भारत: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ.
545)    रोंगटे, तुकाराम (2011). साहित्य गोंदण. पुणे, भारत: सुमेध प्रकाशन.