Journal Articles

5241)    टिळक, वि.ना. (2011). ख्रिस्तपुराणातील ख्रिस्ती तत्त्वज्ञानाचे मराठीपण. प्रतिष्ठान, 59 (6), 14-18.
5242)    भालेराव, वि. न. (2011). घनचक्कर में (कविता में). राष्ट्रवाणी, 40.
5243)    रोंगटे, तु.बा. (2011). जगातील पहिली आदिवासी आत्मकथनकर. फडकी मासिक, ISSN(print/online): 2319-6033.
5244)    नवले, एच. (2011). ज्ञानेश्वरीतील कार्मविषयक मत : एक चिंतन. भक्तीपंढरी, (), ३८-४२.
5245)    देसाई, पी.बी. (2011). नव्वदपूर्व व नव्वदोत्तर महानगरीय मराठी कवितेचे वर्तमान आणि वसंत आबाजी डहाके यांची चित्रलिपी. कविता-रती, , २१-२८.
5246)    तांबे, एस.एस. (2011). नागरी समाजाच्या पुनार्व्याख्येची गरज. परिवर्तनाचा वाटसरू, १३-१७. ISSN(print/online): 2250-3145.
5247)    दवंगे, एम.आर. (2011). नागार्जुन के साहित्य में जनवादी चेतना. राष्ट्रवाणी,
5248)    जाधव, एम्.जे. (2011). बालकुमार साहित्यापुढील आव्हाने. परिवर्तनाचा वाटसरू, ६७. ISSN(print/online): 2250-3145.
5249)    आवलगावकर, अ.वा. (2011). मराठी भाषेचे प्रारंभिक स्वरूप. लोकराज्य,
5250)    आवलगावकर, अ.वा. (2011). महानुभाव पंथ. मराठी संशोधन पत्रिका,