Journal Articles

5651)    पळशीकर, सु. (2011). बहुपदारी अपयश. अक्षरा, 55-64. ISSN(print/online): 2456-7167.
5652)    जाधव, एम्.जे. (2011). बालकुमार साहित्यापुढील आव्हाने. परिवर्तनाचा वाटसरू, ६७. ISSN(print/online): 2250-3145.
5653)    आवलगावकर, अ.वा. (2011). मराठी भाषेचे प्रारंभिक स्वरूप. लोकराज्य,
5654)    आवलगावकर, अ.वा. (2011). महानुभाव पंथ. मराठी संशोधन पत्रिका,
5655)    पळशीकर, एस. (2011). महाराष्ट्राच्या राजकीय अर्थव्यवस्थांत्मक मूल्यमापनाची चौकात. परिवर्तनाचा वाटसरू, ५-१०. ISSN(print/online): 2250-3145.
5656)    जाधव, एम्.जे. (2011). महाराष्ट्रातील मराठीचे अध्यन-अध्यापन स्थिती व गती. शब्दसृष्टी, ११०.
5657)    भोये, पी. (2011). रवींद्रनाथ टागोरांचे स्वदेशी समाज काही विचार. समाज प्रबोधन पत्रिका, ४१-४६. ISSN(print/online): 0973-2845.
5658)    देशपांडे, आर. (2011). लोकशाही राजकीय व्यापारातील गुंता आणि सामाजिक चालवली. परिवर्तनाचा वाटसरू, ३०-३५. ISSN(print/online): 2250-3145.
5659)    आवलगावकर, अ.वा. (2011). वार्ड नंबर पाच, केइएम. विशाखा,
5660)    टिळक, वि.ना. (2011). विद्याधर पुंडलीक यांच्या कथेतील जन्म-मृत्यूच्या गूढाचा वेध. महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका, (३३७), १०-१४. ISSN(print/online): 2456-656X.