Journal Articles

6391)    तांबे, एस.एस. (2011). नागरी समाजाच्या पुनार्व्याख्येची गरज. परिवर्तनाचा वाटसरू, १३-१७. ISSN(print/online): 2250-3145.
6392)    दवंगे, एम.आर. (2011). नागार्जुन के साहित्य में जनवादी चेतना. राष्ट्रवाणी,
6393)    पळशीकर, सु. (2011). बहुपदारी अपयश. अक्षरा, 55-64. ISSN(print/online): 2456-7167.
6394)    जाधव, एम्.जे. (2011). बालकुमार साहित्यापुढील आव्हाने. परिवर्तनाचा वाटसरू, ६७. ISSN(print/online): 2250-3145.
6395)    आवलगावकर, अ.वा. (2011). मराठी भाषेचे प्रारंभिक स्वरूप. लोकराज्य,
6396)    आवलगावकर, अ.वा. (2011). महानुभाव पंथ. मराठी संशोधन पत्रिका,
6397)    पळशीकर, एस. (2011). महाराष्ट्राच्या राजकीय अर्थव्यवस्थांत्मक मूल्यमापनाची चौकात. परिवर्तनाचा वाटसरू, ५-१०. ISSN(print/online): 2250-3145.
6398)    जाधव, एम्.जे. (2011). महाराष्ट्रातील मराठीचे अध्यन-अध्यापन स्थिती व गती. शब्दसृष्टी, ११०.
6399)    भोये, पी. (2011). रवींद्रनाथ टागोरांचे स्वदेशी समाज काही विचार. समाज प्रबोधन पत्रिका, ४१-४६. ISSN(print/online): 0973-2845.
6400)    देशपांडे, आर. (2011). लोकशाही राजकीय व्यापारातील गुंता आणि सामाजिक चालवली. परिवर्तनाचा वाटसरू, ३०-३५. ISSN(print/online): 2250-3145.