Journal Articles

6451)    जाधव, एम्.जे. (2011). बालकुमार साहित्यापुढील आव्हाने. परिवर्तनाचा वाटसरू, ६७. ISSN(print/online): 2250-3145.
6452)    आवलगावकर, अ.वा. (2011). मराठी भाषेचे प्रारंभिक स्वरूप. लोकराज्य,
6453)    आवलगावकर, अ.वा. (2011). महानुभाव पंथ. मराठी संशोधन पत्रिका,
6454)    पळशीकर, एस. (2011). महाराष्ट्राच्या राजकीय अर्थव्यवस्थांत्मक मूल्यमापनाची चौकात. परिवर्तनाचा वाटसरू, ५-१०. ISSN(print/online): 2250-3145.
6455)    जाधव, एम्.जे. (2011). महाराष्ट्रातील मराठीचे अध्यन-अध्यापन स्थिती व गती. शब्दसृष्टी, ११०.
6456)    भोये, पी. (2011). रवींद्रनाथ टागोरांचे स्वदेशी समाज काही विचार. समाज प्रबोधन पत्रिका, ४१-४६. ISSN(print/online): 0973-2845.
6457)    देशपांडे, आर. (2011). लोकशाही राजकीय व्यापारातील गुंता आणि सामाजिक चालवली. परिवर्तनाचा वाटसरू, ३०-३५. ISSN(print/online): 2250-3145.
6458)    आवलगावकर, अ.वा. (2011). वार्ड नंबर पाच, केइएम. विशाखा,
6459)    टिळक, वि.ना. (2011). विद्याधर पुंडलीक यांच्या कथेतील जन्म-मृत्यूच्या गूढाचा वेध. महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका, (३३७), १०-१४. ISSN(print/online): 2456-656X.
6460)    देसाई, पी.बी. (2011). समीक्षा संकल्पनेतील मतमतांतरे आणि मराठीतील सैद्धान्तिक समीक्षा. प्रतिष्ठान, (), १५-३०.