Journal Articles

7181)    देशपांडे, राजेश्वरी (2011). लोकशाही राजकीय व्यापारातील गुंता आणि सामाजिक चालवली. परिवर्तनाचा वाटसरू, ३०-३५. ISSN(print/online): 2250-3145.
7182)    आवलगावकर, अविनाश (2011). वार्ड नंबर पाच, केइएम. विशाखा,
7183)    टिळक, विद्यागौरी (2011). विद्याधर पुंडलीक यांच्या कथेतील जन्म-मृत्यूच्या गूढाचा वेध. महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका, (३३७), १०-१४. ISSN(print/online): 2456-656X.
7184)    मांडे, कांचन (2011). स्कंदपुराणातील शिव, पुराणांतर्गत इतिहास. Itihas Sankalan Samiti Maharashtra, ७८-८२.
7185)    जोशी, अनघा (2011). सगुणोपासक : मरनोत्तरगती (ब्रह्मसूत्र ४.३). अवलोकन, ३०६-३१०.
7186)    देसाई, प्रभाकर (2011). समीक्षा संकल्पनेतील मतमतांतरे आणि मराठीतील सैद्धान्तिक समीक्षा. प्रतिष्ठान, (), १५-३०.
7187)    भोये, पांडुरंग (2011). सर्वोच्च नायलक भिल महिला संदर्भातील न्यायनिवाडा. प्रबोधन प्रकाश ज्योती , ४७-५०. ISSN(print/online): 2278-7715.
7188)    पळशीकर, सुहास (2011). संसदीय लोकशाहीपुढची आव्हाने. परिवर्तनाचा वाटसरू, २९५-३०३. ISSN(print/online): 2250-3145.