Conference Proceedings

931)    Nagarkar, S.P. (2011). Web based information services to Bioinformaticians: Challanges for librarians.. IFLA.
932)    नवले, ह. (2011). आंबेडकरवादापुढील आव्हाने . Proceedings of साहित्यिक कलावंत प्रतिष्ठान संमेलन (pp.39-41). Pune; India.
933)    सांगोलेकर, अ.वि. (2011). सुरेश भटांच्या सहवासातील माझे तीन आठवडे. In रा. पंडित(संपा.), Proceedings of अंतर्भूत: अन् उदेला एक तारा(pp.८९-९३). नवी मुंबई; भारत: बांधन जनप्रतिष्ठान.
934)    सांगोलेकर, अ.वि. (2011). सामाजिक परिवर्तन आणि मराठी कविता. In र.बा. मंचरकर(संपा.), Proceedings of अंतर्भूत: सामाजिक परिवर्तन आणि मराठी साहित्य(pp.१५५-१६१). पुणे; भारत: पद्मगंधा प्रकाशन.