Books

351)    Dalai, B.K., Muley, R.A. (2014). VEDIC STUDIES: Problems and Perspectives ( 1st ed. ). Delhi, India: Pratibha Prakashan. ISBN: 9788177023503.
352)    Kaptan, S.S. (2014). Women in Advertising: A study Associates(Management). Uttar Pradesh, India: Bookmen.
353)    तांबट, एस्. (2014). अनिश्चिततेच्या वादळातही निश्चित यश (अनुवादित) ( १ली. ,अनुवादः लेखक स्टीफन आर. कवी, बॉब व्हिटमन ). भोपाळ, भारत: मंजुल पब्लिशिंग हाऊस. ISBN: 9788183224024.
354)    रोंगटे, तुकाराम (2014). आदिवासी साहित्य: चिंतन आणि चिकित्सा. दिलीपराज प्रकाशन.
355)    देसाई, प्रभाकर (2014). आधुनिक साहित्यसमीक्षा ( १ली. ). पुणे, भारत: सायन पब्लिकेशन. ISBN: ९७८९३८१३५१२८४.
356)    कप्तान, संजय (2014). इनसाइड द माइड ऑफ द लिडर. पुणे, भारत: साकेत प्रकाशन.
357)    कप्तान, संजय (2014). एका शैक्षणिक क्रांतीची कथा(ललित). बे.के.प्रकाशन.
358)    कप्तान, संजय (2014). कमल कसाई(ललित). देशमुख आणि कंपनी.
359)    तांबट, एस्. (2014). कहाणी टाइम्स ऑफ इंडियाची (अनुवादित) ( १ली. ). भोपाळ, भारत: मंजुल पब्लिशिंग हाऊस. ISBN: 9788183224840.
360)    कप्तान, संजय (2014). कॉमिक्सचे जग (ललित). मुंबई, भारत: अक्षर ग्रंथ प्रकाशन.