Books

461)    नाईक रा., भोळे, पी.डी. (2011). भारतीय प्रयोगकलांचा परिचय व इतिहास : नाट्य. मुंबई, भारत: लोकवाङमय भवन . ISBN: ९७८९३८०७००१३७.
462)    गोळे, स., कांबळे, स.प., रेगे, स. (2011). मराठवाडा ते पुणे: स्वतःला घडवताना/ बिघडवताना. पुणे, भारत: क्रांतीजोती सावित्रीबाई फुले स्री अभ्यास केंद्र, पुणे विद्यापीठ .
463)    अढाव, विलास (2011). महाराष्ट्राची कृषिव्यवस्था: धोरण आणि नियोजन ( १ली. ,). पुणे, भारत: सुगावा प्रकाशन. ISBN: ९७८९३८०१६६२६१.
464)    कुलकर्णी, शौनक (2011). महाराष्ट्रातील आदिवासी ( २री. ). पुणे, भारत: डायमंड प्रकाशन. ISBN: ९७८८१८४८३१९१७.
465)    कांगणे, एस. ई., सोनवणे, एस. ए. (2011). शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडा व्यवस्थापन. नाशिक, भारत: इनसाईट पब्लिकेशन्स. ISBN: 9789381354070.
466)    आवलगावकर, अ.वा. (2011). संतसाहित्य: आकलन आणि अध्यापन. पुणे, भारत: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ.
467)    रोंगटे, तु.बा. (2011). साहित्य गोंदण. पुणे, भारत: सुमेध प्रकाशन.